··
Zeiss-Ikon Boxen · Bakelit special
·
Home


boxen-index


Agfa-box
Balda-Bilora
Boy - Daci
Gap - Ensign

Kodak-Brownie
Gevaert - S
Zeiss-Ikon

·

e-mail @


Zeiss-Ikon I

click for large image

Box Tengor 54/2 - ab - 20,00 Euro

Box Tengor 54/2 - ab - 20,00 Euro


Box Tengor -Goerz Frontal D.R.P. - 20,00 Euro


Box Baldur- ab - 60,00 Euro


Erabox - Goerz Frontal D.R.P. - 20,00 Euro


( 460 )

( 461 )

( 462 )

( 463 )

( 464 )

Zeiss-Ikon II

click for large image

Box Tengor - ab - 20,00 Euro

Box Tengor - ab - 20,00 Euro


Box Tengor - ab - 20,00 Euro


Baldur ab - 20,00 Euro


Box Tengor ( old large housing ) - 20,00 Euro


( 465 )

( 466 )

( 467 )

( 468 )

( 469 )

.

Bakelit Style Spezial

click for large image

Uni-Flex - made in France ab - 20,00 Euro

Ferrania Eura - ab - 20,00 Euro


Photox Boyer - Rexar Paris ab-20,00 Euro


Pouva Start bakelit housing -20,00 Euro


Model P-56 Tricomat ab - 20,00 Euro


Perfekta Acromat 1:7,7 · f 80 ab - 20,00 Euro


Gevaert Gevaphot blue kinn ab - 20,00 Euro


( 470 )

( 471 )

( 472 )

( 473 )

( 474 )

( 475 )

( 476 )

( 477 )

previous
·
·